Bell Schedules

Regular Bell Schedule (Beginning Wednesday September 20, 2023)

1st Period, 7:50am – 8:45am

2nd Period, 8:50am – 9:40am

3rd Period, 9:45am – 10:40am             

4th Period, 10:45am – 12:45pm           

A lunch  10:45am – 11:15am    

B lunch  11:15am – 11:45am    

C lunch  11:45am – 12:15pm    

D lunch  12:15pm – 12:45pm    

5th Period, 12:50pm – 1:40pm

6th Period, 1:45pm – 2:35pm

Lightning Time Bell Schedule

1st Period, 7:50am – 8:35am

2nd Period, 8:40am – 9:25am

Lightning Time, 9:30am – 10:00am 

3rd Period, 10:00am – 10:50am

4th Period, 10:55am – 12:55pm 

A lunch  10:55am – 11:25am     

B lunch  11:25am – 11:55pm   

C lunch  11:55pm – 12:25pm    

D lunch  12:25pm – 12:55pm       

5th Period, 1:00pm – 1:45pm 

6th Period 1:50pm – 2:35pm    

Early Dismissal Schedule

1st Period, 7:50am - 8:20am

2nd Period, 8:25am - 8:55am

3rd Period, 9:00am - 9:35am

4th Period, 9:40am - 10:10am

5th Period, 10:15am - 10:45am

6th Period, 10:50am - 11:20am

Break, 11:20am - 11:35am

Two-Hour Delay Schedule

1st Period, 9:50am - 10:20am

2nd Period, 10:25am - 10:55am

3rd Period, 11:00am - 11:30am

4th Period, 11:35am - 1:35pm

A Lunch, 11:35am - 12:05pm
B Lunch, 12:05pm - 12:35pm
C Lunch, 12:35pm - 1:05pm
D Lunch, 1:05pm - 1:35pm

5th Period, 1:40pm - 2:05pm

6th Period, 2:10pm - 2:35pm